Raspberry Pi mounting kit

Nylon mounting kit for mounting any model of Raspberry Pi with mounting holes.

Each kit contains:
4 M2.5 Nylon Nuts
4 M2.5 Nylon screws
4 M2.5 Nylon posts

£3.40
Stock: 
0
Subscribe to Comments for "Raspberry Pi mounting kit"